Výsledok:
ActiMaris kožu nedráždi a nespôsobuje žiadne kožné reakcie. Testované na ľuďoch.

V novembri 2017 Štátny zdravotný ústav ČR v Prahe testoval kožnú dráždivosť a znášanlivosť všetkých prípravkov ActiMaris. Cieľom bolo určiť stupeň bezpečnosti a kožnej znášanlivosti pri testovaní in vivo – na ľuďoch.

Testovanie vykonávalo Centrum laboratórnych činností, laboratórium toxikológie (SZÚ) podľa aktuálnych Európskych noriem a smerníc. Testovania sa zúčastnilo 3 x 30 ľudí (na prípravky gél, roztok forte a sensitiv). 

Výsledky potvrdili vynikajúcu znášanlivosť prípravkov ActiMaris. U žiadnej z testovaných osôb sa ani po niekoľkých aplikáciách a v priebehu 3 dní neobjavila na koži žiadna, ani najmenšia kožná reakcia. 

PREUKÁZANÁ ÚČINNOSŤ PROTI:
ACTIMARIS TESTOVANÝ ŠTÁTNYM ZDRAVOTNÝM ÚSTAVOM
2017, 2018 ,2019
Ešte máme skladom!
ZNIČENIE PATOGENOV
DEKONTAMINÁCIA SLIZNÍC
PREVENCIA
VÍRUSOM
BAKTÉRIAM
PLESŇAM
SPÓRAM
KÚPIŤ