ActiMaris preukázateľne ničí najširšie množstvo mikróbov – baktérie, vírusy, plesne, kvasinky, spóry!

V septembri 2017 Štátny zdravotný ústav ČR v Prahe testoval účinnosť všetkých prípravkov ActiMaris. Cieľom bolo stanoviť rýchlosť a stupeň účinnosti proti škodlivým mikróbom (baktériám, vírusom, plesniam, kvasinkám a spóram).

Testovanie vykonávalo Centrum epidemiológie a mikrobiológie, Národné referenčné laboratórium pre dezinfekciu a sterilizáciu (SZÚ) podľa prísnych aktuálnych Európskych noriem a smerníc.

Výsledky potvrdili vysokú rýchlosť a účinnosť prípravkov ActiMaris pri eliminácii škodlivých mikróbov.

ActiMaris dokáže rýchlo (do niekoľko minút) zničiť aj veľmi odolné baktérie (Staphylococcus aureus, E.coli, Pseudomonas aeruginosa, atď.), vírusy, plesne, kvasinky a dokonca aj spóry.

Zdroj: Testovanie účinnosti prípravkov ActiMaris. Štátny zdravotný ústav ČR. Laboratórium Centra epidemiológie a mikrobiológie. Národné referenčné laboratórium pre dezinfekciu a sterilizáciu, Praha 2017

PREUKÁZANÁ ÚČINNOSŤ PROTI:
ACTIMARIS TESTOVANÝ ŠTÁTNYM ZDRAVOTNÝM ÚSTAVOM
2017, 2018 ,2019
Ešte máme skladom!
ZNIČENIE PATOGENOV
DEKONTAMINÁCIA SLIZNÍC
PREVENCIA
VÍRUSOM
BAKTÉRIAM
PLESŇAM
SPÓRAM
KÚPIŤ