Cookies

Spoločnosť EMPOLAS s.r.o., IČO: 03514765 so sídlom Charváty 284, 783 75 Charváty užíva na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom merania návštevnosti webu, prispôsobenie zobrazenie webových stránok https://www.actimaris.sk. Cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu spoločnosti.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované najmä prostredníctvom služby Google Analytics, prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – spoločnosť výmaz vykoná, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás na info@actimaris.sk alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť EMPOLAS s.r.o. zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:

Typ

Názov

Účel

Expirácia

Cookies tretích strán

Google Analytics

Získanie štatistických informácií

Podľa nastavenia prehliadača, poprípade do odstránenia
PREUKÁZANÁ ÚČINNOSŤ PROTI:
ACTIMARIS TESTOVANÝ ŠTÁTNYM ZDRAVOTNÝM ÚSTAVOM
2017, 2018 ,2019
Ešte máme skladom!
ZNIČENIE PATOGENOV
DEKONTAMINÁCIA SLIZNÍC
PREVENCIA
VÍRUSOM
BAKTÉRIAM
PLESŇAM
SPÓRAM
KÚPIŤ