Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci, našej spoločnosti EMPOLAS s.r.o., IČO: 03514765 so sídlom Charváty 284, 783 75 Charváty, vážení návštevníci našej webovej stránky www.actimaris.sk

veľmi si vážime Vašej dôvery a teší nás Váš záujem o naše služby a produkty!

Našim záujmom okrem iného je aj ochrana Vašich údajov, Vašich osobných práv, rovnako ako dbanie na Vaše právo na informovanosť pri získavaní, spracovávaní a používaní Vašich osobných údajov. Naše zachádzanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Získavanie a užívanie osobných údajov

Predávajúci, ako správca osobných údajov, spracováva na základe svojho oprávneného záujmu a v rámci poskytnutia plnenia zo zmluvy v zmysle zákona ČR č.101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov vaše nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, sídlo, e-mail, telefón, IP adresu (ďalej len „Osobné údaje”). Predávajúci ako správca osobných údajov prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú poskytovatelia platobných brán, ktorým sú osobné údaje kupujúcich pri prípadnej objednávke predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre umožnenie úhrady objednávky a sú ďalej spracovávané.

Správca osobných údajov ďalej spracováva osobné údaje na základe svojho oprávneného záujmu v prípadoch komunikácie prostredníctvom e-mailu, kontaktných formulárov na stránke, chatových nástrojov a sociálnych sietí. Správa spracováva e-mail, meno, telefón a záznamy o komunikácii, ktorá prebehla za účelom:

– vyriešenie Vašich požiadaviek; pokiaľ ste u nás nakúpili a Vaša požiadavka sa vzťahuje k objednávke, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s Vami;
– evidencia Vašich požiadaviek, aby sme mohli kontrolovať, že ich plníme správne a včas;

Správca osobných údajov ďalej spracováva osobné údaje na základe aktívneho súhlasu nasledujúce údaje: meno, e-mail. Aktívny súhlas udeľuje návštevník vo formulári k odberu obchodného zdelenia. Súhlas je nutné potvrdiť tzv. double optim spôsobom. Osobné údaje na základe súhlasu sú spracované po dobu 3 rokov.

Správca osobných údajov ďalej spracováva osobné údaje na základe aktívneho súhlasu.

Spracovatelia osobných údajov sú:

  • Poskytovateľ webhostingu WEDOS Internet, a.s.
  • Česká pošta s.p.
  • Účtovná spoločnosť
  • Mail Chimp, emailkampane.cz – software pre odosielanie emailových informácií.
  • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe predávajúci nevyužíva.

Na e-mailovú adresu Vám môžu byť predávajúcim zasielané novinky a iné obchodné zdelenia, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb. ČR, o službách informačnej spoločnosti, pokiaľ to neodmietnete. Tieto zdelenia je možné kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom – napríklad zaslaním e-mailu na zákaznícky servis info@actimaris.sk alebo preklikom na odkaz v obchodnom zdelení – odhlásiť.

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať po predávajúcom informáciu, aké Vaše osobné údaje spracováva,
  • vyžiadať si u predávajúceho prístup k týmto údajom a tieto údaje nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať po predávajúcom výmaz týchto osobných údajov – tento výmaz bude  vykonaný, pokiaľ nebude v rozpore s oprávnenými záujmami predávajúceho,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov obrátiť sa na predávajúceho na zákazníckej adrese: info@empolas.com nebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Zabezpečená komunikácia pri spracovávaní
Pri prenose dát používame tzv. SSL-bezpečnostný systém (Secure Socket Layer) v spojení s 128-bitovým kódovaním. Táto technika poskytuje najvyššiu bezpečnosť a je preto používaná napr. bankami pri ochrane osobných údajov v rámci online-bankingu.  To, že sú Vaše údaje prenášané zakódovane, spoznáte podľa symbolu uzamknutého zámku vedľa adresy stránky v hornej lište Vášho prehliadača.
Aby sme zaručili dostatočnú bezpečnosť pri odosielaní formulárov, používame v určitých prípadoch službu reCAPTCHA Google Inc. Tá slúži predovšetkým k rozlíšeniu, či by bol údaj vložený človekom alebo automaticky strojom. Tu platia odlišné zásady ochrany osobných údajov od Google Inc. Ďalšie informácie o smerniciach ochrany osobných údajov spoločnosti Google Inc. nájdete v tomto odkaze:  https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

Používanie cookies
Cookies sú alfanumerické identifikačné značky, ktoré prenášame prostredníctvom Vášho webového prehliadača na pevný disk Vášho počítača. Mnoho postupov v e-commerce je bez tejto techniky nerealizovateľných. Tak je napr. pri online – nakupovaní virtuálny nákupný košík spravidla prepojený s cookies.

U všetkých bežných prehliadačov je možné v možnostiach voľby nastavenia cookie prispôsobiť vlastným požiadavkám.

Podrobné informácie o cookies nájdete v dokumente TU.

Posledná aktualizácia: 9.5.2018

13 rád a tipov, ako hojiť rany a zápaly.

12 rád a tipov, ako hojiť rany a zápaly.